fbpx

I detta avsnitt utforskar vi den nyligen reviderade befolkningsprognosen för Trelleborgs kommun, vilken visar på förändringar som skapar osäkerhet kring kärnverksamheterna. Samtidigt planeras det för stora investeringsprojekt i miljardklassen, som kommunen avser att finansiera genom lån. Vi diskuterar hur dessa förändringar påverkar planerna för bostadsbyggande och vilka konsekvenser det får för det växande antalet äldre som är i behov av omsorgstjänster. Lyssna in för en djup

Världens längsta sänktunnel Fehmarn Bält-förbindelsen är ett planerat infrastrukturprojekt som syftar till att skapa en fast förbindelse över Fehmarn Bält, det sund som separerar Danmark och Tyskland. Förbindelsen kommer att förkorta restiden mellan de två länderna avsevärt jämfört med de nuvarande färjeförbindelserna. Här är några viktiga punkter om projektet: Projektet omfattar en 18 kilometer lång […]

Lägg fokus på det som inte fungerar Alla Sveriges kommuner har ett lagstadgat krav att kunna erbjuda familjerådgivning till familjer som av olika anledningar är i behov av hjälp och stöd. Trelleborgs kommunala familjerådgivning samverkar med en mängd andra verksamheter inom kommunen, till exempel våld i nära relationer, beroendeproblematik och stöd till barn. Man har […]

Plantering av Klibbal vid Ståstorpsån En fin förmiddag tillsammans med Sportfiskarna Skåne och Ståstorpsån Enonomisk Förening.  Vi planterade Klibbal, inköpta för intäkterna från Vårt Söderslätts fisketävling på Flaningen i höstas.  Syftet med planteringen är att skugga ån sommartid och förhindra att den växer igen. Då blir det mer syre i ån och fiskarna trivs bättre. […]