fbpx

Vår Landsbygd

Vårt Söderslätt består av ett pärlband med byar, vackra stränder och öppna slätter. En landskapsbild som vi är stolta över och vill bevara.

Samtidigt behöver vi utveckla landsbygden för att möta de behov som ett modernt samhälle kräver. Fler och fler vill och väljer att flytta ut på landet, vilket ställer krav på bättre kommunikationsmöjligheter och ökad service.

Trelleborgs kommun är till mycket stora delar en landsbygdskommun. Detta måste politiken förstå. Hela vårt Söderslätt ska leva.

Vi måste möta de behov kommuninvånarna har som bor och verkar på landsbygden i alla åldrar. Vi i Vårt Söderslätt är stolta och vill ta tillvara på vår bördiga åkermark som ska försörja oss och kommande generationer.

Ökad samverkan med byalagen för att utveckla landsbygden

Byalagen ska i en nära dialog med Vårt Söderslätt ges möjlighet att påverka och utveckla landsbygden. Byråden ska ha möjlighet att skriva remiss till Vårt Söderslätt för att driva landsbygdsfrågor.

Bevara våra byskolor som skapar trygghet och närhet för barnen

Yngre barn ska inte behöva åka långa sträckor för att komma till sin skola. Forskning visar dessutom att små barn fungerar bäst på mindre enheter. Små enheter skapar bättre sociala relationer både mellan personal och elever och mellan elever. Detta i sin tur leder till en Vi-känsla som skapar trygghet. 

Utveckla kollektiv- och kompletteringstrafik

Om människor ska kunna leva och verka på landsbygden krävs en utökad kollektivtrafik, som vi även tidigare beskrivit.

Behåll skolbussar i kommunal regi

Skolbussarna är viktiga för våra barn. Chauffören är så mycket mer för barn och föräldrar än den som kör bussen. Chauffören känner barnen och blir en trygghet för dem.

Bevara och odla vår jordbruksmark

Söderslätts fina högklassiga jordbruksmark ska brukas och bevaras. Större etableringar ska läggas på obrukbar mark. Vårt Söderslätt värnar om vårt fina kulturlandskap som är ett signum för vår bygd.

Att i samverkan med skolan ha Kulturskola på landet.

Skola och kulturskolan ska samverka för att kunna erbjuda och göra kulturskolan tillgänglig för barn och ungdomar på landet. De befintliga lärarna i de estetiska ämne på skolorna skulle till viss del kunna utföra undervisningen.

Låt föreningar, bildningsförbund, studieförbund utnyttja skolans lokaler när de står tomma.

Ofta står flera av kommunens lokaler tomma efter skoltid. Utnyttja dessa så att det blir plats för föreningar, bildnings- och studieförbund att bedriva sin verksamhet även på landsbygden.

Integrera fritidsgårdar i skolan för en meningsfull fritid

Ungdomar behöver sysselsättning som bor på landsbygden. Öppna upp skolornas lokaler efter skolan för en meningsfull fritid. Samverkan kring utrustning och material skulle underlätta för aktiviteter. Att ge ungdomar en meningsfull fritid minskar risken för bus på byn. Ungdomsgårdarna behöver lyssna in vad ungdomarna önskar av en fritidsgård. Andra aktiviteter som kan bedrivas på en skola kan vara studiecirklar, vilket skulle ge en naturlig mötesplats där äldre och yngre möts. Möjlighet till replokaler finns på skolan. Barn som av olika anledningar inte kan få hjälp med läxor hemma kan erbjudas detta i en samverkan mellan skola och fritidsgårdarna. Det ska också finnas en plats för ungdomar som kör A-traktorer och mopeder, där de kan umgås och meka. Öka närvaron av trygghetsvärdar på landsbygden. Även på landsbygden behövs det trygghetsvärdar för att göra byarna trygga att vistas och verka i såväl dag- som nattetid.

Ta tillvara på vår unika strandremsa

Vår unika strandremsa längs sydkusten med flera mils badstrand är unik och enorm tillgång för både medborgarna i kommunen och för turister. Tångrensning ska ske under badsäsongen längs alla badplatserna i kommunen. Kommunens planerade dragning av hamninfart (evakueringsväg) på Östra Strandens västra del måste stoppas eftersom den inkräktar på badstrand samt förfular och förstör den vackra strandremsan närmast Trelleborg. Det är ett absolut krav från Vårt Söderslätt.

Utveckla och gör våra småbåtshamnar mer attraktiva för medborgare och turister

Det är viktigt att tänka på att våra småbåtshamnar främst ska vara en tillgång för medborgarna i vår kommun. Det är många som har båtplats och är aktiva i båtklubbar, anordnar tävlingar mm. Sedan har vi även turister som besöker våra småbåtshamnar både från land- och hav. Vårt Söderslätt vill verka för att det i våra småbåtshamnar finns möjlighet att dricka och äta gott samt kunna ta en fika. Vårt Söderslätt vill även verka för att det i våra småbåtshamnar finns tillgång till fräscha toaletter och duschar för våra båtgäster och andra besökare. Se även under turism.

Utveckla fler fritidsaktiviteter såsom tex. temalekplatser, utegym och sporter

Även på landsbygden ska det enligt Vårt Söderslätt finnas utegym och om det finns mark att tillgå, tex. en plan för fotboll, eller andra sporter. För de yngre barnen temalekplatser som även är anpassade för barn med funktionsvariationer. En möjlig placering är på skolgårdarna, för en dubbel funktion.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier