fbpx

Vår Kultur & Fritid

Trelleborg har ett unikt geografiskt läge. Med närheten till kommunikation såsom bro, båt, tåg, buss och flyg vill vi sätta Trelleborg i framkant för kultur och sportevenemang.

Trelleborgs långa industrihistoria med sina vackra röda tegelprydda husväggar vittnar om ett kulturellt historiskt industrisamhälle där Trelleborgs glas och gummifabrik har sitt ursprung.

Vårt Söderslätt vill medverka till att återuppbygga Rosenhagen i Anderslöv och utforma lokalen för olika aktiviteter. 

Vidare bygga ett K3- hus (kultur, konsert, kongress) möjliggöra för fler aktiviteter i vår kommun.

Sophia Böös – Gruppsledare i kultur & fritidsgruppen

För att bevara minnet av vår historia vill Vårt Söderslätt inrätta mindre permanenta utställningar och i anslutning till utställningarna en kreativ verkstad, ett experimentarium för barn, ungdomar och vuxna i anslutning till utställningen. Som ett annat exempel vill Vårt Söderslätt samla hantverksyrkenas historia i en museigränd.

Sommartid vill Vårt Söderslätt att en kulturvecka (Ebbe-vecka) arrangeras varje år med fokus på gestaltning för att utveckla Trelleborg till en kulturstad. Konstnärer bjuds då in från när och fjärran, både kända och okända. Nya konstnärer ska också få möjlighet att visa upp sina alster.

Vårt Söderslätt vill renovera och bevara den vackra idrottshallen på Söderslättsgymnasiet.

Vårt Söderslätt vill medverka till att återuppbygga Rosenhagen i Anderslöv och utforma lokalen för olika aktiviteter. Detta kan utgöra ett mindre 3 K- hus (kultur, konsert, kongress) på landet vilket skulle möjliggöra för fler aktiviteter på landsbygden.

Trelleborgs Kultur och Fritid ska bli ett varumärke att räkna med. Kultur och fritid är viktigt. Forskning visar på att den psykiska hälsan påverkas positivt, koncentration och inlärning ökar vilket gör att människan mår bättre. Kultur och fritid gynnar barn, ungdomar och äldre  till en meningsfull fritid och är viktigt för både ung som gammal, utövare och mottagare. Kultur & Fritid är näring och staden är vårt vardagsrum som ska vara tillgängligt och trevligt för kommuninvånarna. Mycket av våra kulturidéer kommer att kunna paketeras i ett nytt Kulturhus och nya Axel Ebbes hall där det finns möjlighet att stimulera olika intressen och åldersgrupper.

Vårt Söderslätt vill handikappanpassa badplatserna, satsa på e-sport, ge barn möjlighet att låna utrustning till sin sport samt utöka stödet till idrottsföreningar

Aktiviteter och evenemang

Vårt Söderslätt vill ligga i framkant för att möjliggöra kulturevenemang och kommer som gynnar besöksnäringen och näringslivet. Vårt Söderslätt vill verka för att möjliggöra mindre och större tävlingar inom sport och paraidrott, som helt eller delvis kan finansieras av kommunen, i samverkan med föreningslivet och Visit Trelleborg.

Trelleborg behöver bli en levande stad och landsbygd vilket kan ske genom olika temaevenemang som vis, blues, pop & rock och jazzfestivaler. Allsång i både stad och landsbygd och möjliggöra att Folkets Park kan nyttjas till fler evenemang.

Vårt Söderslätt vill se en levande stadskärna och landsbygd med mat, musik, barn, kulturfestivaler av olika slag. Stortorget, Rådhustorget och Stadsparken ska nyttjas till försäljare och aktiviteter.

Stimulera fritidsverksamheter

Vårt Söderslätt vill också återinföra stödet till Bildningsförbunden. Vi ser det som en möjlighet för både barn och vuxna att få en meningsfull fritid. Skollokaler kan användas till viss verksamhet vilket också skulle gynna aktiviteterna på landsbygden. Bildningsförbunden har en stark roll när det gäller att förmedla meningsfulla aktiviteter till medborgarna. Barn och ungdomar ska också få tillgång till en “idrottsbank” där man kan låna redskap mm.

Vårt Söderslätt vill inrätta en kulturpool till äldre.

Kulturpoolen skall innehålla konst, musik, föreläsare och aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för våra äldre. Fler temalekplatser som också är anpassade till barn med funktionsvariationer och som främjar till lek och aktivitet. En 4H-gård är en lärorik och stimulerande verksamhet där barn kan möta djur, natur på ett pedagogiskt sätt, det vill Vårt Söderslätt medverka till. Våra bibliotek och biblioteksbussar fyller en viktig funktion för både barn och äldre. Det är viktigt att tidigt introducera böckerna i barnens värld. Barn skall tidigt stimuleras med kultur i alla former. Teater, musik, sagostunder ska vara självklara inslag i barnets utveckling och skolgång. Vårt Söderslätt vill inrätta en musikbank där barn och ungdomar kan låna instrument. Kulturskolan ska även göras tillgänglig på landsbygden Till alla evenemang behövs koordinatorer. Uppdraget skulle bland annat innefatta att vara projektskrivare och ansvarig för olika ansökningar, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det skulle innebära att Trelleborg skulle kunna genomföra fler aktiviteter samt samverka med fler länder. En stor del kan finansieras genom stiftelser, fonder och EU-medel. Det ser vi som framtida möjligheter till att samverka mer med andra länder och öka antalet olika event och evenemang i Trelleborg. Ett Trelleborg för trelleborgarna!

Utveckla Albäck

som har ett fint natur- och rekreationsområde att uppleva. Albäcks attraktivitet skulle öka ytterligare med en restaurang/café, samt bygg bullerplank/vall mot vägen.
Ett kallbadhus skulle bli ytterligare en attraktion/rekreation på väster, tillsammans Albäcksområdet. Utnyttja det befintliga spåret vid Pergo och möjligheten att på ett trevligt sätt förflytta sig mellan Sjöstadskvarteren och Trelleborg C.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier