fbpx

Grundläggande Värderingar

Nedanstående är riktlinjer som Vårt Söderslätt förhåller sig till i alla beslut – en ideologi. Till skillnad från alla rikstäckande partier kan vi som lokalt parti arbeta utifrån ett perspektiv som är lokalt förankrat, på riktigt. På så vis kan vi ständigt arbeta för en ökad livskvalité och ljus framtid – med Trelleborgs invånare i fokus.

Kommunpampens tid är förbi!

Inom Vårt Söderslätt arbetar vi aktivt för öppenhet. Politiska beslut får inte tas bakom lyckta dörrar där endast ett fåtal invigda kan ta del av den information som behövs för sunda beslut. Vi satsar på en ständig utveckling, i det lilla och i det stora, och att göra det tillsammans med våra medborgare så att alla förstår varför.

Vi lever i informationens tidsålder och det är dags att politiken i Trelleborg även lever upp till detta. Tiden när färdiga politiska beslut bara presenteras och inte får diskuteras är förbi. Såväl politiker som invånare förtjänar att få ta del av all information som påverkar deras liv. Detta är en grundläggande demokratisk princip som kommer att locka medborgare att engagera sig inom politik, oavsett partipolitisk färg, något som bara kan gagna kommunens utveckling i framtiden.

golfer-swinging-his-club-on-the-course-on-a-foggy-2021-08-28-16-06-01-utc

Framtidens beslut tas här och nu!

Ett beslut idag ska vara hållbart och kunna möta framtiden. Med det perspektivet måste man ständigt vara både nyfiken och uppdaterad. Kommunen behöver helt enkelt veta vad som händer i omvärlden för att säkerställa att de visioner som finns inom politiken passar in i hur kommunen ser ut idag men även om fem, tio och hundra år.

Trelleborgs kommun behöver satsa på att utvecklas och därför kan inte beslut enbart tas utifrån hur olika intressegruppers behov ser ut idag. Som förvaltare av offentliga medel krävs det att man blickar framåt och ser till att våra kommuninvånares skattepengar, engagemang och behov framtidssäkras.

Omtanke för den enskilde individen

En kommun betyder i ursprungligen gemenskap. Det betyder att kommunen börjar med dig och ingen annan. För oss som lokalt parti innebär det större möjlighet till flexibilitet, omtanke och hänsyn på ett sätt som inget riksdagsparti kan erbjuda just dig – vi har Trelleborgs och Söderslätts bästa, och inget annat, i fokus.

 

 

Tro på en attraktiv kommun

Trelleborg och Söderslätt är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på. Det vet vi alla som redan bor här. Men kust, stad och landsbygd kan samverka bättre och erbjuda en ännu attraktivare levnadsmiljö för en mångfald av olika människor. Förutsättningarna att bli en av Europas attraktivaste regioner gör oss och våra naturliga förutsättningar unika. Låt oss ta tillvara på det!

 

Kan vi fortsätta att utvecklas och stärka det som gör vår kommun så attraktiv kommer företagande och arbetstillfällen att söka sig hit. Vi behöver inte längre anstränga oss genom att vara andra till lags. Låt oss utveckla våra naturliga gåvor i en långsiktigt hållbar riktning som gagnar alla invånare i Trelleborg och på Söderslätt.