fbpx

Vår Miljö

Vårt Söderslätt ser positivt till alla de nationella, centrala, regionala och lokala miljömål som finns samlade i flertalet dokumentationer. I Trelleborg jobbar duktiga och miljömålsmedvetna tjänstemän med bland annat våra Miljömålsprogram, vår Kretsloppsplan och vår Agenda 2030, men tyvärr försvinner resultaten allt som oftast in i någon rapport. Miljö kostar pengar, vi vill ta del av resultaten och se vad vi får ut av våra skattekronor och vad kommunens olika miljöarbete och satsningar leder till.
Kommunledningen glömmer tyvärr bort att flertalet av våra kommuninvånare vill vara delaktiga i både miljöarbetet och resultatet. Nyttan med miljöarbetet måste belysas och det måste skapas utrymme och verktyg för att alla ska kunna känna samhörighet i detta viktiga ämne. Ett ordspråk i miljöbranschen har växt fram där det sägs att ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. Vårt Söderslätt samtycker till citatet och har stark fokus på miljöfrågorna.
Bullerplank behövs på väster vid Albäcksområdet för att upplevelsen av Albäck skall bli en njutbar upplevelse. Träd och mer växter behöver planteras mot cirkulationsplatsen vid Maglarp. Bullerplank behövs även vid östra infarten på norra sidan. Hastigheten bör sänkas på infarterna både från väster och öster. Förslagsvis till 70 km/h
Vi ska verka utifrån våra nationella, regionala och lokala miljömål.
Vi ska aktivt arbeta med och följa upp vårt lokala Miljömålsprogram och vår Kretsloppsplan
Vi ska vara lyhörda mot våra kommuninvånare och tillvarata de förbättringsförslag som Vårt Söderslätt tar del av. Från medlemssidan har det kommit fram önskemål om att vi initialt ska:

● Förorenad mark ska saneras
● Förbättra våra stränder genom ökad strandrensning och försköning
● Öka tillgängligheten för barn och människor med funktionsnedsättning till våra stränder och vår natur
● Våra lokala luftföroreningskällor ska identifieras och reduceras. Mätstationen vid Rådhuset kompletteras och fler mätställen etableras
● Ny återvinningsstation på öster
● Kretsloppspark

Kommunens miljöpolicy och regelverk ska ändras så att rederierna tvingas elansluta färjorna som angör Trelleborgs hamn.
Genom att bygga ytterligare återvinningscentral på östra industriområdet skulle Hedvägen och Hamngatan avlastas med upp till 100 000 transporter per år. Se även under infrastruktur.
I anslutning till Återvinningscentralen vill Vårt Söderslätt etablera en Kretsloppspark och ett Returhus, vilket förebygger avfall och kan sysselsätta ett flertal kommuninvånare
Våra centrala gatubrunnar bör förses med filter för att skona Östersjön från mer skräp, papperskorgar och hundlatrinbehållare kan samordnas.
Ogräsbekämpning ska ske med giftfritt medel och kommunen ska vara behjälplig vid bekämpning av invasiva växter som tex. parkslide.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier