fbpx

Vår politik bygger kunskap, beprövad erfarenhet & evidens

Vår Politik

Vi är ditt lokala part i kommunvalet 2022. Trelleborg och Söderslätt är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på. Med kust, stad och landsbygd kan samverka bättre och erbjuda ännu attraktivare levnadsmiljö för alla invånare. Vårt Söderslätts politik bygger på fakta, & beprövad erfarenhet där människan alltid är i fokus. Framtidens beslut tas här och nu Ett beslut idag ska vara hållbart och kunna möta framtiden. Med det perspektivet måste vi ständigt vara både nyfiken och uppdaterad. Kommunen behöver veta vad som händer i omvärlden för att säkerställa att de visioner som finns inom politiken görs utifrån en hållbar utveckling inför framtiden som passar in i hur kommunen ser ut idag men för även om fem, tio och femtio år. Trelleborgs kommun behöver satsa på utveckling och därför kan inte beslut enbart tas utifrån hur olika intressegruppers behov ser ut idag. Som förvaltare av offentliga medel krävs det att man blickar framåt och ser till att våra kommuninvånarnas skattepengar, engagemang och behov säkras för kommande generationer.

Kunskap & Kompetens
skall föra kommunen fram

Vi har arbetat fram vår politik med fokusgrupper i varje område. Det är medlemmar i partiet som är specialister och yrkesverksamma i dessa områden med mångårig erfarenhet och som vet vad de pratar om.

Samtidigt är de människor som bor eller verkar i regionen. Att arbeta på detta sätt med yrkesverksamma & specialister ger oss en gedigen grund som vi kan fatta trygga beslut ifrån.

Våra medlemmars engagemang garanterar ett ständigt inflöde av kompetens och erfarenhet i partiet. Det gör att Vårt Söderslätt har det bästa och mest verklighetsförankrade valprogrammet i kommunvalet 2022.

Våra Hjärtefrågor

Förskola och skola

 • Påbörja arbetet för att minska barngruppernas storlek i förskolan och grundskolan
 • Öka resurserna till elevhälsan
 • Utöka programvalen, programprofilerna, yrkesutbildningarna och yrkesintroduktion

Vård och Omsorg

 • Vårdtagare ska i högre utsträckning möta samma personal
 • Korta kötiden till särskilt boende (LSS kretsen, äldreomsorgen)
 • Sätta igång arbetet med att ge personalen förutsättningar att utföra sitt arbete i en god arbetsmiljö, med rätt kompetens och till rätt lön

Infrastrukturen

 • Påbörja projektering av en ringväg för persontrafik innanför järnvägen samt en framtida pågatågsstation på öster
 • Upphäva samtliga detaljplaner som rör tidigare beslut avseende evakueringsväg och ringväg
 • Inleda ett seriöst samarbete med Trafikverket för att utveckla den västliga infarten

Vård och Omsorg

 • Vårdtagare ska i högre utsträckning möta samma personal
 • Korta kötiden till särskilt boende (LSS kretsen, äldreomsorgen)
 • Sätta igång arbetet med att ge personalen förutsättningar att utföra sitt arbete i en god arbetsmiljö, med rätt kompetens och till rätt lön

Landsbygd

 • Utvecklasamverkansplaner med byalagen
 • Utveckla busslinjerna och samt bibehålla skolbussarna i kommunal regi
 • Respektfullt värna vår bördiga jordbruksmark för framtida generationern

Kultur & Fritid

 • Påbörja planeringen av ett 3 K hus för konferens, kultur och kongress
 • Återställa bildningsförbundens verksamhetsbidrag
 • Inrätta kulturskolor på landsbygden

Miljö

 • Våra lokala luftföroreningskällor ska identifieras och reduceras. Antalet mätstationer ska utökas
 • Påbörja planering av sanering av förorenad mark med prioritering av stadsnära tomter
 • Revidera miljöpolicyn så att alla färjor som ligger vid kaj i hamnen ska vara anslutna till el

Näringsliv

 • Överför näringslivsarbetet från arbetsmarknadsnämnden till en organisation under kommunledningen som rapporterar direkt till kommunstyrelsen
 • Identifiera nya tillväxtområden som matchar utvecklingen i vår region och skapa rätt förutsättningar för näringslivet
 • Skapa nära och kompetent kontakt med näringslivet

Turism & Besöksnäring

 • Planera evenemang och upplevelser året om i dialog med Visit
 • Inled arbetet med att utveckla våra småbåtshamnar; Gislövs Läge, Smygehamn och Skåre till levande och härliga platser för alla åldrar året om samt projektera för ett Naturum/upplevelsecenter
 • En offensiv marknadsföring av varumärket Söderslätt & Sydkusten både till våra egna medborgare och till utvalda prioriterade målgrupper

Stadsutveckling

 • Påbörja planeringen av ett nytt bostadsområde på östra industriområdet (NIO-E)
 • Påbörja planeringen av ett kallbadhus på väster med möjlighet att åka spårvagn till Sjöstadskvarteren och Centralstationen på befintligt spår
 • Ge möjlighet till en levande torghandel på både Rådhustorget och Stortorget

Fängelsefritt

 • Arbeta för att beslutet om kriminalvårdsanstalt i kommunen upphävs samt säga upp avtalet med kriminalvårdsstyrelsen
 • Riv upp detaljplanen gällande fängelseetableringen

Övriga sakfrågor

 • Bygglovstaxan ska ses över generellt och göras rimlig
 • Säkerställa att kommunen inte subventionerar privata skolor
 • Etablera ett Returhus för att ge sysselsättning till personer med psykisk ohälsa funktionsvariationer eller som står långt ifrån arbetsmarknaden av andra orsaker

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier