fbpx

Besöksnäring

Söderslätt och Sydkusten, vår lilla plats på jorden, är en fantastisk pärla och har alla förutsättningar för att bli ett av de mest attraktiva besöksmålen i Norra Europa. Vi är mycket stolta över vår underbara natur, de unika verksamheterna och kulturskatterna som finns. Vårt Söderslätt vill sätta Söderslätt och Sydkusten på kartan på riktigt, både till gagn för våra egna medborgare och för våra tillresta gäster. Nu är det dags att vara modiga och sticka ut hakan och göra oss medborgare till ambassadörer för vår egen plats.
Vi har vår unika långsträckta strand som bildar hela kommunens sydkust. Pittoreska småbåtshamnar, de öppna slätterna med uråldriga pilevallar och det kuperade landskapet i norr. Spännande historiska platser. Dessutom mängder av charmiga och unika upplevelser inom mat- och dryckeshantverk, shopping, restauranger och caféer, konst och kultur och mysiga hotell. En stor mängd guldkorn som bjuder på unika upplevelser året om.

Det är viktigt att inse vilken viktig bransch besöksnäringen är i vår kommun och ge aktörerna de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb och för att utvecklas. Det handlar om att ha ett attraktivt företagsklimat med nära samarbete och en ”allt är möjligt”-attityd.

I regeringens Strategi för en hållbar turism 2021 betonas följande: ”Besöksnäringen har de senaste åren varit en av Sveriges snabbast växande basnäringar och skapar stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet.”

 

 

I New York Times för några år sedan utsågs Skåne som en av tio platser i världen man definitivt borde besöka. Det ska vi hålla i minnet och släppa ”under dog”-mentaliteten. Se styrkorna i vårt eget område, gör dem tillgängliga och marknadsför dem offensivt. Syns man inte, finns man inte.

Upplevelser och evenemang

Vi vill att Söderslätt ska sjuda av upplevelser och evenemang året om. Aktiviteter är en kraftfull katalysator för hela besöksnäringen med stor utväxling för många olika slags företag. Därför vill vi destinationsutveckling med fokus på tematiska upplevelser och evenemang, både stora och små. Konkret arbeta fram fler tematiska reseanledningar utifrån det unika i vårt geografiska område som tex natur, sport, mathantverk, måltidsupplevelser, shopping, stränder och kulturhistoria. Arbetet ska ske nära förenings- och näringslivet. Resultatet kommer att sätta kommunen på kartan, vilket också stärker Trelleborgs platsvarumärke. Turism & Besöksnäring och Kultur & Fritid är självklara kollegor i detta arbete.

Besöksnäring året runt

En av de stora fördelarna med Söderslätt är att besöksnäringen har förutsättningar för att ha öppet året om och har det redan i stor utsträckning. Tack vare närheten till storstadsregionen Malmö-Lund och Köpenhamn, finns ett kundunderlag som t ex inte finns på Österlen. Där har en övervägande del av utflyktsmålen endast öppet from påsken till sommarens slut. Genom att arbeta för en förlängd och förstärkt besöksnäring på Söderslätt kan näringslivet blomstra året om inklusive på landsbygden där många av våra utflyktsmål finns.

Våra stränder och småbåtshamnar

Ett par av våra största tillgångar i kommunen, både för oss som bor här och för våra gäster, är våra långsträckta stränder och pittoreska hamnar. Vi vill att våra stränder är rensade, utrustade med duschar och toaletter på fler ställen, och generellt håller toppklass under hela säsongen. Dessutom kommer vi att fokusera på att utveckla våra fina småbåtshamnar; Gislövs Läge, Smygehamn och Skåre. Vi vill att de ska vara levande platser året om, med mer service och aktiviteter för alla åldrar. Det behövs krattas manegen rejält för att skapa möjlighet för fler näringsidkare att satsa på att etablera sig med tex nya restauranger, caféer, små butiker eller annan service i våra hamnar. De som redan driver verksamhet på dessa platser ska självklart involveras i utvecklingen.

Nya attraktioner

Vi håller inte igen när det gäller satsningar och har många idéer på nya hållbara attraktioner. Nya besöksmål som höjer stoltheten och insikten över det unika på Söderslätt och som kan bidra till en nationell och internationell turism året om. Havsbadsanläggning: Vi ser vilken vacker kust vi har och vet att många fler skulle vilja uppleva den genom en härlig badupplevelse både ute och inne. Även under pandemin har denna slags verksamhet på mindre orter gått bra. En havsbadsanläggning lockar besökare året om och genererar ett stort antal arbetstillfällen lokalt. Upplevelsecentret ”Här startar Sverige” i Smygehuk: Vi vill utveckla ett upplevelsecenter som vi har gett arbetsnamnet ”Här startar Sverige”, beläget på Sveriges sydligaste plats Smygehuk. Det kan t ex innehålla Sverige-kunskap på ett roligt sätt, som involverar alla sinnen. Det ska vara för alla åldrar och ta fasta även på alla tokiga rekord som antingen startat eller slutat i Smyge. Det ska bli ett självklart besöksmål för alla som reser till södra Sverige. Naturum: Undersöka möjligheten till att bygga ett naturum någonstans i Trelleborgs kommun för att höja kunskapen om den unika natur vi har och underlätta och inspirera att ge sig ut på upptäcktsfärd. Skateholms boplats: Vi vill göra Skateholms boplats mer tillgänglig och attraktiv att besöka. Detta är en av Sveriges tidigaste dokumenterade boplatser ca 7000 år gammal. En unik plats som knappt går att hitta till, som det är idag. Trelleborgen: Vi vill utveckla Trelleborgen till en levande och spännande plats. Vårt förslag är att bygga upp byn innanför muren som den kan ha sett ut på vikingatiden med tidsenliga hus och en levande miljö. Samarbeta tex med Fotevikens Vikingamuseum i Höllviken, som har ett levande friluftsmuseum med ett stort antal internationella besökare per år. Nya ställplatser för husbilar och husvagnar skall också anläggas för att förbipasserade turister också skall gess bättre möjligheter att besöka vår kommun.

Offensiv marknadsföring

Först och främst måste varumärket Söderslätt & Sydkusten kommuniceras internt till våra egna medborgare och bidra till att skapa stolta ambassadörer. Vårt Söderslätt vill även intensifiera arbetet med marknadsföringen till prioriterade målgrupper regionalt, nationellt och till utvalda prioriterade utländska marknader. Syns man inte finns man inte. För oss är det väldigt viktigt att platsvarumärket stärks med en professionell digital kommunikation av utvalda koncept. Kriminalvårdsanstalten kommer påverka vår kommuns varumärke negativt. Detta kommer påverka exempelvis turism- och besöksnäringen på ett sätt som vi i dagsläget inte förstår vidden av. De partier som stödjer fängelseförslaget har inte velat utreda denna påverkan.

En samordnad besöksnäring står stark

Besöksnäringen i Trelleborg behöver samordnas ytterligare för att skapa fler synergier och spännande samarbeten. Ledordet ska vara ”tillsammans”. Vi vill att besöksnäringen märker hur viktiga de är för kommunen och invånarna. Vårt Söderslätt vill skapa ett levande nätverk i kommunen, med andra kommuner och regioner. Dessutom anser vi att det är viktigt att skapa direktsamarbeten med våra grannländers turismorganisationer, privata reseaktörer och inte minst lokala besöksnäringsföretag, som kan skapa nya reseströmmar och kompetensutbyten för vår besöksnäring. Samarbetet med Tourism Skåne, ska kompletteras med egna initiativ och utveckling i hög grad. Lokala samarbeten och samarbeten med andra länder, kan dessutom utgöra bropelare för att kunna söka EU-pengar av olika slag för regionala och interregionala projekt. Pengar som behövs för att kunna utveckla besöksnäringen på Söderslätt till dess fulla potential.

Bli Medlem

Tycker du att det är tid för en förändring är svaret enkelt. Bli medlem så hjälps vi åt! Medlemsavgiften är på 100 kr och kalenderår. Swisha till nummer 123 344 45 28 eller scanna QR-koden till höger med din Swish app. Du kan också betala via bankgiro 606-9389. Ange epost-adress som referens. Så hörs vi!

qr-3

Postadress
Kontinentplan 2
231 42 Trelleborg

Kontaktuppgifter
hej@vartsoderslatt.se
0709-322 645

Följ oss på sociala medier