fbpx
Familjerådgivningen Trelleborgs Kommun

Lös de problem som finns – skapa inte nya!

Lägg fokus på det som inte fungerar

Alla Sveriges kommuner har ett lagstadgat krav att kunna erbjuda familjerådgivning till familjer som av olika anledningar är i behov av hjälp och stöd. Trelleborgs kommunala familjerådgivning samverkar med en mängd andra verksamheter inom kommunen, till exempel våld i nära relationer, beroendeproblematik och stöd till barn. Man har även ett uppsökande uppdrag.

Vi har all anledning att vara mycket stolta över den kompetens Familjerådgivningsbyrån i Trelleborgs kommun besitter. Samtlig personal (3) har lång erfarenhet av socialt arbete och en gedigen vidareutbildning. Det är en mycket väl fungerande verksamhet som även servar Vellinge kommun, vilket innebär att man undviker att konkurrera om kompetens i närområdet. Över lång tid har nöjdheten hos de som kommer i kontakt med verksamheten legat högt och vid den senaste mätningen låg denna på 97%.

Mot denna bakgrund blir det oförståeligt att det politiska styret prioriterar att detaljstyra och konkurrensutsätta familjerådgivningen genom att införa LOV. Verksamheten är relativt liten och det är därför svårt att spara några pengar på den. Familjerådgivningens arbetsgrupp hanterar den mängd ärenden som finns idag men vid införande av LOV kan det bli svårt att planera personaltäthet. En liten arbetsgrupp är mer sårbar, både ur ett verksamhets- och ett arbetsmiljöperspektiv och eventuella behov av neddragningar kan äventyra hela verksamheten.
Med 42,6 miljoner i underskott för 2023 borde det politiska styret istället för att förändra i verksamheter som fungerar, fokusera på de verksamheter som genererar underskott, det vill säga funktionsstöd och hemvård.

Lös de problem som finns – skapa inte nya!

Kya Aall Flood Cecilia Andersson

För Vårt Söderslätt i socialnämnden.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *