fbpx

Över 4300 namnunderskrifter har samlats in för att försöka få till stånd en folkomröstning om kriminalvårdens etablering av ett fängelse i Trelleborgs kommun. Trots det röstades förslaget om en folkomröstning ner i kommunstyrelsen av Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Nu riskerar frågan att också röstas ner i kommunfullmäktige.

I detta avsnitt utforskar vi den nyligen reviderade befolkningsprognosen för Trelleborgs kommun, vilken visar på förändringar som skapar osäkerhet kring kärnverksamheterna. Samtidigt planeras det för stora investeringsprojekt i miljardklassen, som kommunen avser att finansiera genom lån. Vi diskuterar hur dessa förändringar påverkar planerna för bostadsbyggande och vilka konsekvenser det får för det växande antalet äldre som är i behov av omsorgstjänster. Lyssna in för en djup

Världens längsta sänktunnel Fehmarn Bält-förbindelsen är ett planerat infrastrukturprojekt som syftar till att skapa en fast förbindelse över Fehmarn Bält, det sund som separerar Danmark och Tyskland. Förbindelsen kommer att förkorta restiden mellan de två länderna avsevärt jämfört med de nuvarande färjeförbindelserna. Här är några viktiga punkter om projektet: Projektet omfattar en 18 kilometer lång […]

Lägg fokus på det som inte fungerar Alla Sveriges kommuner har ett lagstadgat krav att kunna erbjuda familjerådgivning till familjer som av olika anledningar är i behov av hjälp och stöd. Trelleborgs kommunala familjerådgivning samverkar med en mängd andra verksamheter inom kommunen, till exempel våld i nära relationer, beroendeproblematik och stöd till barn. Man har […]

Plantering av Klibbal vid Ståstorpsån En fin förmiddag tillsammans med Sportfiskarna Skåne och Ståstorpsån Enonomisk Förening.  Vi planterade Klibbal, inköpta för intäkterna från Vårt Söderslätts fisketävling på Flaningen i höstas.  Syftet med planteringen är att skugga ån sommartid och förhindra att den växer igen. Då blir det mer syre i ån och fiskarna trivs bättre. […]

På senaste kommunstyrelsemötet har ett beslut fattats som riskerar vårt vackra kulturlandskap: Sveriges största fängelse ska byggas på vår bästa jordbruksmark, intill bostäder och skolor. Beslutet drivs igenom utan att invänta folkets röst genom en kommande folkomröstning. Vi på Vårt Söderslätt stod ensamma i vår protest att vänta på folkomröstningen och i att avslå projektet. Vi kan inte tyst se på när vårt kulturarv och vår framtid komprometteras för kortsiktiga vinst

Med ett budgetunderskott på 126 miljoner kronor står kommunen inför stora ekonomiska utmaningar. Varför väljer då styret att bränna pengar på att riva hus i Mellanköpinge? Vi diskuterar även det ambitiösa projekt "Kuststads 2025” och ställer den kritiska frågan: Är det inte dags att omvärdera hela projektet nu när omvärldens förutsättningar har förändrats.

Motion ifrån Vårt Söderslätt  Bygg en pågatågastation i V. Vemmerlöv Varför Trelleborg och Skånetrafiken bör bygga en pågatågsstation i Västra Vemmerlöv? Trelleborgs kommun står tillsammans med Skånetrafiken inför ett spännande tillfälle att förvandla Västra Vemmerlöv till en blomstrande knutpunkt i regionen likt den positiva utvecklingen vi har sett i Östra Grevie. Genom att etablera en […]

Vårt Söderslätt, i samarbete med Sportfiskarna är glada att bjuda in till fisketävling vid Flaningen i Trelleborg. Fisketävlingen är ett initiativ från Vårt Söderslätt. Den sker med anledning av att ett vattenvårdsprojekt pågår i Flaningen med mål att hitta åtgärder och metoder för att förbättra kvaliteten på det vatten som efter dammen rinner ut i Ståstorpsån. Befintligt fiskebestånd föranleder övergödning och syrebrist i vattnet. Alla är är varmt välkomna, ung s