fbpx

I detta avsnitt utforskar vi den nyligen reviderade befolkningsprognosen för Trelleborgs kommun, vilken visar på förändringar som skapar osäkerhet kring kärnverksamheterna. Samtidigt planeras det för stora investeringsprojekt i miljardklassen, som kommunen avser att finansiera genom lån. Vi diskuterar hur dessa förändringar påverkar planerna för bostadsbyggande och vilka konsekvenser det får för det växande antalet äldre som är i behov av omsorgstjänster. Lyssna in för en djup

Motion ifrån Vårt Söderslätt  Bygg en pågatågastation i V. Vemmerlöv Varför Trelleborg och Skånetrafiken bör bygga en pågatågsstation i Västra Vemmerlöv? Trelleborgs kommun står tillsammans med Skånetrafiken inför ett spännande tillfälle att förvandla Västra Vemmerlöv till en blomstrande knutpunkt i regionen likt den positiva utvecklingen vi har sett i Östra Grevie. Genom att etablera en […]

Pressmeddelande 25 maj 2023 Trelleborgs kommuns styrande politiker vill polisanmäla barn från sex års ålder. Oppositionsråd Axel Bengtsson laglighetsprövar beslutet i Förvaltningsrätten Axel Bengtsson, oppositionsråd för det lokala partiet Vårt Söderslätt, överklagar Trelleborgs kommuns beslut om att polisanmäla barn från sex års ålder om det uppsåtligen gjort sig skyldiga till skadegörelse alternativt bevittnat en sådan […]

VS – Reserverar sig till förmån för eget yrkande Onsdagen den 18 januari sammanträdde kommunstyrelsen. På mötet antogs kommunens verksamhetsplan för 2023, vilken Vårt Söderslätt inte ställer sig bakom. Vårt Söderslätt ser att det finns alla möjligheter att utveckla vår kommun i en ny positiv riktning. I verksamhetsplanen för 2023 yrkade vi därför på:att ringväg […]