fbpx

Besök på Fehmarn Bält utställningen

Världens längsta sänktunnel

Fehmarn Bält-förbindelsen är ett planerat infrastrukturprojekt som syftar till att skapa en fast förbindelse över Fehmarn Bält, det sund som separerar Danmark och Tyskland. Förbindelsen kommer att förkorta restiden mellan de två länderna avsevärt jämfört med de nuvarande färjeförbindelserna. Här är några viktiga punkter om projektet:

Projektet omfattar en 18 kilometer lång undervattensvägtunnel, vilket skulle göra den till världens längsta av sitt slag när den står färdig. Tunneln är avsedd för både bil- och tågtrafik. Förbindelsen sträcker sig mellan Rødby och PuttgardenSyftet med projektet är att förbättra transportförbindelserna mellan Skandinavien och centrala Europa. Det kommer att minska resan mellan Köpenhamn och Hamburg till omkring 2,5 timmar med tåg, vilket är mycket snabbare än dagens alternativ.
Byggandet av tunneln har påbörjats och den förväntas öppna för trafik 2029.
Projektet anses vara en game changer för regionala transportmönster och förväntas ha betydande långsiktiga effekter på både lokal och internationell skala.

Vad innebär detta för Trelleborg?

Fehmarn Bält-tunneln kommer sannolikt att ha en betydande inverkan på trafikflödena till Trelleborgshamn i Sverige.

När tunneln är klar kommer den att erbjuda en snabbare och mer direkt rutt för godstransporter från Sverige till Centraleuropa, jämfört med de nuvarande färjerutterna. Detta kan leda till att en del av godstrafiken som idag passerar genom Trelleborgshamn kan välja den nya förbindelsen som ett snabbare alternativ. Med Fehmarn Bält-tunneln som ett alternativt transportled kan Trelleborgs hamn ställas inför ökad konkurrens. För passagerartrafik, särskilt de som reser mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa, kan tunneln erbjuda ett attraktivt alternativ. Detta kan påverka passagerarflödena i Trelleborg, särskilt om priser och restider blir mer fördelaktiga via tunneln.

Generellt sett kan Fehmarn Bält-tunneln leda till en omstrukturering av transportnätverk och logistikflöden i regionen och för Trelleborgs hamn.