fbpx

Med ett budgetunderskott på 126 miljoner kronor står kommunen inför stora ekonomiska utmaningar. Varför väljer då styret att bränna pengar på att riva hus i Mellanköpinge? Vi diskuterar även det ambitiösa projekt "Kuststads 2025” och ställer den kritiska frågan: Är det inte dags att omvärdera hela projektet nu när omvärldens förutsättningar har förändrats.