fbpx

Press

Press
Pressrelease 12.12 2021

Den 20:e december gör Vårt Söderslätt entré!

I slutet av augusti meddelade Söderslättspartiet och Vårt Trelleborg att de tillsammans med ledande personer ur Fängelsefritt Trelleborg, gör gemensam sak och samlas under ett namn – Vårt Söderslätt.

Nyfikenheten från media och bland de politiska kollegorna har varit enorm. Det har även anslutningen från invånare i kommunen som vill ha ett nytt alternativ till dagens styre och nu ser möjligheten att på riktigt påverka den politiska framtiden för Trelleborg och Söderslätt efter valet 2022.

Nu när alla myndighetskrav och formalia är avklarade gör Vårt Söderslätt officiell entré när det är kommunfullmäktige den 20 december.

Utvecklingsarbete och ny organisation

Under de knappa tre månader som gått sedan Vårt Söderslätt bildades, har det genomförts ett internt utvecklingsarbete. En ny organisation och plattform har skapats och många nya medlemmar har anslutit sig till oss.

– Vår största utmaning just nu är att nå ut till alla nya medlemmar som vill engagera sig, vi har nästan växtvärk. Det är glatt överraskande, samtidigt som det är ett bevis för att det finns en folkvilja att göra vår hembygd till något extra bra. Säger Maria Böös ledare av Skolgruppen.

 Vi är många som insett att det helt enkelt behövs nya krafter för att påverka och utveckla Trelleborgs kommuns framtid. Att kunna påverka är en grundläggande demokratisk rättighet och det finns möjlighet att göra det genom Vårt Söderslätt. Säger Kya Aall Flood, ledare av Vård & Omsorgs-gruppen.

10 fokusgrupper ska förändra Trelleborg

Vårt Söderslätt vill genuint spegla medborgarnas vilja och skapar nu förutsättningarna för att göra detta på ett enkelt sätt. Strategin är att med utgångspunkt från viktiga sakfrågor ge var och en möjlighet att engagera sig i just det man brinner för, har kompetens för och vill förbättra. 10 fokusgrupper har skapats med uppgift att analysera nuvarande politik, komma med konkreta åtgärdsförslag och därefter formulera det nya valprogrammet. Här finns stora chanser att påverka.

Fokusgrupperna är: Skola, Miljö, Näringsliv, Fängelsefritt, Stadsutveckling, Landsbygd, Infrastruktur, Turism & besöksnäring, Vård & Omsorg och Kultur & Fritid (utan någon inbördes ordning).

– Gruppernas syfte är att ta fram ett valprogram och granska dagens politik. Belysa det som kan utvecklas eller göras bättre för medborgarna idag och samtidigt komma med egna utvecklingsförslag. Säger Christer Dahlberg, ledare av Kommunfullmäktige-gruppen

– Till fokusgrupperna har vi lyckats få medlemmar med unik specialkompetens att engagera sig. Vårt öppna tankesätt är en av anledningarna till att så många nya medlemmar anslutit sig till oss. Man blir delaktig och kan komma med pragmatiska förslag som leder till en politisk utveckling. Vi ser saker för vad de är och vad som
betyder något för de vanliga medborgarna, helt enkelt. Berättar Axel Bengtsson, en av grundarna till partiet.

Medlemmar

Vi ser att många som anslutit sig till Vårt Söderslätt är barnfamiljer, boende både i och utanför Trelleborg stad. Generellt är de nya medlemmarna dessutom övervägande kvinnor. Vårt Söderslätt är på väg att bli Trelleborgs kommuns mest jämställda parti. Mångfalden bland medlemmarna kommer att bidra med viktig kompetens, som väsentligt gynnar en hållbar samhällsutveckling.

– För mig handlar det inte om ”politik” i vanlig mening, utan om ett personligt val och jag har valt att försöka påverka saker till det bättre. Det ska vara en självklarhet att politikerna ska vara lyhörda för sina medborgare och att det ska vara bra för alla att bo, leva och driva företag i Trelleborgs kommun. Inom mitt fokusområde vill jag bidra till att vi sätter Sydkusten och Söderslätt på kartan med en blomstrande turism och besöksnäring. Det har vi alla förutsättningar för! Säger Ameli Rosenqvist Green, ledare i Turism & Besöksnärings-gruppen.

Rekrytering och nominering

Vårt Söderslätt är nu registrerat och godkänt av berörda myndigheter. Vid vårt medlemsmöte den 8:e december fattades de slutgiltiga besluten för att partiet nu fullt ut kan arbeta under namnet Vårt Söderslätt. Detta innebär att vi vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december representerar under det nya partinamnet. Samtidigt fortsätter rekryteringen av kandidater till 2022 års valsedel.

 Just nu samlar vi in de som vill ställa upp på vår valsedel för att driva våra frågor i den politiska organisationen nästa mandatperiod, ett arbete som kommer att avslutas med nominering vid årsmötet i februari. Med andra ord; det finns gott om tid att ansluta för alla som vill vara med på vår sida i matchen. Allt enligt Sven Tilly, ledare i Infrastruktur-gruppen

Kontaktuppgifter
Christer Dahlberg, christer.dahlberg@vartsoderslatt.se, 0708-584156
Axel Bengtsson, axel.bengtsson@vartsoderslatt.se, 0709-322645
Sven Tilly, sven.tilly@vartsoderslatt.se, 0705-63604