fbpx

Debattartikel

Styret och S går vidare utan att lyssna, varken på folket eller omvärlden.

 

På Kommunstyrelsens möte den 28 februari valde det politiska styret, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna, att gå vidare med att teckna avtal med bolaget Specialfastigheter Sverige AB, som ska bygga Sveriges största fängelse på Sveriges bästa jordbruksmark. Ett fängelse i staden, granne med bostäder och skola. Ett oåterkalleligt ingrepp i vårt vackra kulturlandskap.

Vi i Vårt Söderslätt (VS) yrkade på att i första hand återremittera ärendet för att invänta utslaget av en folkomröstning och i andra hand avslag på ärendet i sin helhet. Vid votering var det endast VS som röstade för en återremiss och i den andra omröstningen var det endast VS som röstade för ett avslag. Centerpartiet valde att inte delta i beslutet (?).

För Vårt Söderslätt är det tydligt att det politiska styret och Socialdemokraterna väljer att inte lyssna på folkets röst genom att gå vidare i processen och inte invänta en folkomröstning. Man underminerar den demokratiska processen och är inte seriös mot medborgarna.

På sittande möte (KS) får vi information från kommunjuristen som prognostiserar att kontrollen av namnunderskrifterna för en folkomröstning är klar i mars månad. Det är därför mycket anmärkningsvärt att det politiska styret trots det väljer att forcera fram ett avtal.

Fängelset, som är en klass 1 anstalt, var från början planerat till 450 intagna klienter. Idag har det utökats till att inrymma 720 intagna. Vi vet fortsatt inte hur stort det kommer att bli, eftersom det finns möjligheter till ytterligare utbyggnad.

På riksnivå talar man om jordbruksmarkens värde och förstår att Sverige är i en akut kritisk situation med tanke på omvärlden med krig, cyberattacker, klimatkris och behov beredskapslager. Ändå väljer lokala rikspartier att ta på skygglappar och bortse från den kritiska situation vi befinner oss i och lägger ytterligare ca 50 hektar jordbruksmark i evig träda för kortsiktiga ekonomiska incitament.

Axel Bengtsson
Christer Dahlberg
Maria Böös
Stellan Lindsjö

Vårt Söderslätts ledamöter i Trelleborgs kommunstyrelse