fbpx

Pressmeddelande

25 maj 2023

Trelleborgs kommuns styrande politiker vill polisanmäla barn från sex års ålder. Oppositionsråd Axel Bengtsson laglighetsprövar beslutet i Förvaltningsrätten

Axel Bengtsson, oppositionsråd för det lokala partiet Vårt Söderslätt, överklagar Trelleborgs kommuns beslut om att polisanmäla barn från sex års ålder om det uppsåtligen gjort sig skyldiga till skadegörelse alternativt bevittnat en sådan utan att ingripa. 

Axel anser att underlaget till beslutet är undermåligt och saknar en barnkonsekvensanalys. FN:s barnkonvention blev svensk lag 2021 och i artikel 3 framgår att barnets bästa alltid måste beaktas i varje beslut som berör barn. Att det saknas en barnkonsekvensanalys i underlaget bekräftades av både tjänstemän och styrande politiker vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj.

Varför överklagar du beslutet till förvaltningsrätten?

Av flera anledning, men det absolut viktigaste och som jag vill betona, är att jag anser att underlaget till beslutet är undermåligt och saknar en barnkonsekvensanalys. Ska jag som politiker fatta beslut i ärenden är det för mig en självklarhet att underlagen skall vara rätt och riktiga. I detta principiella ärende, som på ett mycket påtagligt sätt berör barn, är det uppseendeväckande att det saknas en barnkonsekvansanalys, säger Axel Bengtsson.

Är det inte bra att kommunen tar tag i frågan om skadegörelse?
Det handlar inte om att jag är emot att kommunen tar tag i frågan om skadegörelse, absolut inte. Men jag tycker personligen att det är fel väg att gå om man ska börja polisanmäla barn från sex års ålder. Oavsett måste det enligt min uppfattning först och främst göras en konsekvensanalys, säger Axel Bengtsson.

Vad ska kommunen i stället göra?
Här finns det redan nationell lagstiftning där exempelvis socialtjänsten är en av de viktigaste aktörerna, lägg krutet där istället. Kommunen har öppnat en helt ny enhet på Socialförvaltningen som enbart skall jobba förebyggande. Vi kommer inte tillrätta problemet genom att låta små barn sitta i förhör hos polisen, säger Axel Bengtsson.

När tycker du att man skall börja polisanmäla barn och unga då?
Vid en viss ålder är det kanske rimligt men jag är inte den som ska svara på det. Jag är politiker och har inte kompetensen för att bäst kunna bedöma det. Kanske en kriminolog, barnpsykolog, eller barnpsykiatriker bättre kan avgöra det. säger Axel Bengtsson.

Men det finns väl förmildrande omständigheter?
Ingenstans i underlaget för beslut finns några skrivelser om detta och jag är säker på att om en barnkonsekvensanalys hade gjorts hade det framgått. Barn i så låg ålder som sex år förstår inte konsekvenserna av sina handlingar. Det finns också en stor grupp barn och unga som har olika typer av NPF-diagnoser. Här borde återigen en barnkonsekvensanalys gjorts, säger Axel Bengtsson.

Vad hoppas du händer nu?
Att jag får rätt i Förvaltningsrätten och att beslutet rivs upp. Hade jag inte prövat ärendet och bara låtit det passera hade jag inte kunnat se varken barn eller deras föräldrar i ögonen, säger Axel Bengtsson.

Kontaktuppgifter

Presskontakt
Kya Aall Flood
kya.aall.flood@vartsoderslatt.se
070-662 77 10

http://vartsoderslatt.se
hej@vartsoderslatt.se