fbpx

Pressmeddelande den 22 februari 2022

Med anledning av Trelleborgs allehandas artikel igår angånde Vårt Söderslätts oppostionsråd Axel Bengtsson och hans arvode vill Vårt Söderslätt komma med ett förtydligande.

Fredagen den 17 februari beslutade arvodesberedningen enligt styrets förslag till ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun. I detta dokument lämnades arvodena för oppositionsråden oförändrade från förra mandatperioden på totalt 165% av en riksdagsledamots arvode.

Beräkningen som Trelleborgs allehanda presenterade den 21 feb utgår ifrån att ingen förtroendevald kan erhålla högre arvode än totalt 90% av ett riksdagsmannaarvode. Artikeln bygger på att Socialdemokraterna får maximala 90% och Vårt Söderslätt resterande 75%, upp till totala 165%. Men ingenting i det föreslagna regelverket säger att den överskjutande delen ska föras över till det andra partiet.

Därför kommer Vårt Söderslätt att yrka på att detta förtydligas så att Axel Bengtssons arvode i det här fallet kommer att utgå ifrån förra mandatperiodens beräkningsmodell, det vill säga knappt 62% av en riksdagsledamots arvode, cirka 44000 kronor. Vilket är väsentligt lägre än den siffra som presenterades i Trelleborgs allehanda igår.

  • Vårt Söderslätt har ställt sig kritiska till arvodeshöjningarna från början, då gäller det givetvis också för våra egna företrädare. I det råder det full konsensus inom partiet, säger Christer Dahlberg Vårt Söderslätts ledamot i arvodesberedningen.

Hur skall ni kunna påverka detta?

  • Vi kommer att yrka på ett förtydligande av regelverket för oppostionsrådens arvode så att det är tydligt från början vilka arvoden som ska gälla, säger Christer Dahlberg.