fbpx
Vårt Söderslätt har protesterat mot att oppositionen inte ges tillgång till bildningsnämndens presidium. I stället har styret beslutat att oppositionen ska delges begränsad information efter presidiemötet. Självfallet vore det bättre ur de flesta perspektiv om oppositionen i stället haft insynsplatser i presidiet.