fbpx

Arvodesfrågan och våra övervägande

När man ser vilka kostnader arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige medför i och med höjda arvoden till kommunalråden reagerar man självfallet. 25% höjning till kommunstyrelsens ordförande 330% höjning till 1:vice ordförande och två nya kommunalråd som får 50500 kronor vardera i månaden.

Men frågan handlar om mycket mer än det. Förslaget innehåller arvoden och övriga ersättningar för samtlig förtroendevalda i kommunen. Där ingår sammanträdesersättningar, ersättningar för resor och barnomsorg, stöd åt funktionsnedsatta och mycket mer. Speciellt för oppositionen finns ett arvode för två oppositionsråd på samma nivå som under föregående mandatperiod.

Ganska tidigt konstaterar vi att det inte finns stöd i KF för en minoritetsåterremiss. Det hade krävt 30% av rösterna och S var tydliga med att dom avsåg att avstå i en omröstning. Det naturliga för oss blir då att från talarstolen vara tydliga med att höjningen av kommunalrådens arvoden är vi starkt emot och att i omröstningen avstår vi. När en återremiss, för att eventuellt rätta till kommunalrådens arvoden, inte är möjlig blir detta ett naturligt val. Ett nej hade inneburit ett nej till hela förslaget, ett val som för oss hade varit alltför populistiskt med tanke på hur mycket av arvodesberedningens förslag som vi är positiva till. 

Visst kan man se det som att vi lät oss köpas av de styrande i SD, KD, L och M, där vårt pris för deras höga arvoden var en arvoderad oppositionsrådspost. Men det handlar i så fall inte bara om det. Då kan man även säga att vi lät oss köpas för att hjälpa förtroendevalda som behöver ersättning för barnomsorg eller funktionshindrade som behöver hjälp för att fungera som förtroendevalda.

VS har genom valresultatet förtjänat en oppositionsrådspost. Att vi nu får en sådan, till samma villkor som gällde 2018-2022 när S och SD innehade tjänsterna, ger oss en möjlighet att bedriva opposition på ett sätt som våra väljare har rätt att kräva av ett parti med mer än 15% av rösterna.

Vi tar gärna den här diskussionen med våra väljare, men samtidigt måste vi vara klara över att 31 av kommunfullmäktiges ledamöter röstade för ett förslag som konstruerats av SD, L, KD och M. Självfallet tar vi ansvar för vårt eget agerande, men vi tar inte ansvar för beslutet som fattades. Det får dom som konstruerade arvodesmodellen och röstade ja göra.