fbpx

Fisketävling

Vårt Söderslätt, i samarbete med Sportfiskarna är glada att bjuda in till fisketävling vid Flaningen i Trelleborg.

Fisketävlingen är ett initiativ från Vårt Söderslätt. Den sker med anledning av att ett vattenvårdsprojekt pågår i Flaningen med mål att hitta åtgärder och metoder för att förbättra kvaliteten på det vatten som efter dammen rinner ut i Ståstorpsån. Befintligt fiskebestånd föranleder övergödning och syrebrist i vattnet.

Alla är är varmt välkomna, ung som gammal, fiskeproffs och nybörjare.

Vårt Söderslätt finns på plats och bjuder på grillad korv.

Datum: 16:e september 2023

Plats: Flaningen, Trelleborg, Startplats är markerad med stjärna på kartan.

Tid: 09:00 – 11:30

Anmälan

Barn upp till 15 år fiskar gratis
Alla därutöver 50:-

Betalning sker på plats via Swisha

Föranmälan gör du här för att säkra en plats. Finns det platser kvar släpps dessa 08:45 (på plats)

Intäkten går till en miljöfrämjande åtgärd som röstas fram av deltagarna.

Information om fisketävling 2023-09-16 på Flaningen
Vårt Söderslätt anordnar en fisketävling den 16 september mellan 09.00-11.30 på Flaningen i samverkan med Sportfiskarna. Arrangemanget är miljöinriktat och kombineras med ett spännande fiskeäventyr för trelleborgarna. Alla är välkomna till arrangemanget som sker lördagen den 16/9 i form av en fisketävling mellan 09.00 till 11.30.

Antalet fiskeplatser är begränsat till ca 90 platser och alla som vill pröva fiskelyckan är välkomna. ”Först till kvarn” gäller. Du som vill titta är givetvis också välkommen.
Anmälningsavgiften är gratis för barn upp till 15 år och 50:- för övriga. Intäkten går till en miljöfrämjande åtgärd som röstas fram av deltagarna.
Vårt Söderslätt kommer att bjuda på grillad korv med tillbehör och stå för prisutdelning. Pris kommer att lämnas till dagens största fångade fisk och till de som fångat högst samlad vikt.

Tävlingsregler

  • Du får en anvisad plats genom ett tilldelat nummer och platsen behåller ni till minst kl.10.00.
  • Du får en anvisad plats genom ett tilldelat nummer och platsen behåller ni till minst kl.10.00.
  • Därefter är det fritt att söka fiskelycka på annan plats inom de markerade områdena. Det är viktigt att ni inte inkräktar på någon annans plats utan samtycke (eller utanför anvisat område)
  • Alla fiskesätt med spö tillåts och det är fritt att även välja agn.
  • Fångad fisk (bortsett från ål, abborre och gädda) ska avlivas och läggas i plastpåse för kommande invägning. Vid eventuell fångst av ål ska funktionär tillkallas för att släppa tillbaka den efter att den vägts.
  • Efter invägning ska fisken tömmas i kärl som finns utställda för vidare transport till Sysav.
  • Fisketävlingen pågår från 09.00 till 11.30.
  • Prisutdelning sker 11.45 och priser utgår till den tyngsta fisken och till den högsta totalvikten av fångade fiskar. Pris till barn upp till 15 år och separat prisutdelning till övriga.

Vad kan vi göra för att förbättra vattenkvaliteten i Flaningen?

Vad kan vi göra för att förbättra vattenkvaliteten i Flaningen?
Vattnet i Flaningen kommer huvudsakligen från Ståstorpsån men består också av en viss del dagvatten. Fiskar som bökar i bottnen och fiskar som äter upp alla undervattensväxter skapar tillsammans med den stora mängden fåglar som lever här, höga värden av kväve och fosfor. Det bidrar till övergödning och den syrebrist som emellanåt orsakar en omfattande fiskdöd. Här finns också en främmande invasiv art som heter silverruda. Fisketävlingen kommer förhoppningsvis ge oss en tydlig bild av vilka fiskar som håller till i dammen och vi kan få bort några av de som ställer till besvär. Förslag på restaureringsåtgärder ska tas fram i nuvarande projekt. Till projektet har kommunen fått stöd av Hav- & Vattenmyndigheten, så kallade LOVA pengar. Framtida restaurering av Flaningen kommer förmodligen vara kostnadskrävande och göras i etapper. Denna fisketävling blir ett steg på vägen!

Kontakt

fiska@vartsoderslatt.se

0705-636 049 – Sven Tilly (VS)

 

På plats finns Vårt Söderslätt på plats (i orange jackor), Sportfiskarna (Malmö).

Väl mött och lycka till önskar vi arrangörer från Vårt Söderslätt;
Sven, Kya och Maria